Registrácia dobrovoľníka/-čky

Údaje označené * sú povinné.Udeľujem súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov so spracúvaním mojich osobných údajov na portáli dzrucnosti.dobrovolnickecentra.sk pre potreby Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií za účelom vydania certifikátu D-zručnosti pre zamestnanie, o ktorý sa uchádzam. Tieto údaje môžu byť poskytnuté tretej osobe vo veci vydania certifikátu. Súhlas je daný na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracovania a je ho možné kedykoľvek písomne odvolať. Súhlasom tiež potvrdzujem moje oboznámenie sa a súhlas s Podmienkami používania D-zručnosti pre zamestnanie (PPD).